Elektroniczna rejestracja do kolejki
Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://156.67.113.163:8080/CVMServer/CustomerAppointmentService.svc?wsdl' : failed to load external entity "http://156.67.113.163:8080/CVMServer/CustomerAppointmentService.svc?wsdl"

Wróć do strony głównej

Wybierz rodzaj sprawy

Rezerwacja internetowa

SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://156.67.113.163:8080/CVMServer/CustomerAppointmentService.svc?wsdl' : failed to load external entity "http://156.67.113.163:8080/CVMServer/CustomerAppointmentService.svc?wsdl"

⇐ Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie datę i godzinę planowanej wizyty.

Rezerwacja może być dokonana:
a) najwcześniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
b) najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty.

UWAGA! Rezerwacja może być dokonana pod warunkiem, że termin planowanej wizyty nie został wcześniej zajęty przez inną osobę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu rezerwacji mojej wizyty przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że rezerwacja terminu nie gwarantuje przyjęcia klienta dokładnie w godzinie dokonanej rejestracji, lecz najbliżej godziny na którą się umówił.